Title Image

Prawnicy

DSC_7529

Adwokat, Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny

Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu

dr Paweł Chmieliński

Specjalizuje się w sporach sądowych i prawie nowych technologii. Reprezentował klientów w precedensowych sporach grupowych przeciwko instytucjom finansowym w związku z niedochowaniem obowiązków informacyjnych. Brał udział w licznych postępowaniach sądowych o znacznej wartości przedmiotu sporu i stopniu skomplikowania.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawniczych, gdzie zajmował się bieżącą obsługą przedsiębiorców w zakresie obsługi korporacyjnej oraz procesowej.

 

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent INP PAN, WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego – projektu University of Florida Levin College of Law i Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji członka zarządu oraz członka rady nadzorczej spółek kapitałowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa.

 

Autor licznych artykułów i komentarzy oraz publikacji naukowych dotyczących prawa nowych technologii, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

 

Włada językiem angielskim.

Radca prawny

Krzysztof Cyran

Ekspert w dziedzinie prawa spółek handlowych, prawa konkurencji, prawa własności intelektualnej oraz sporów sądowych. Brał udział w wielu projektach dotyczących prawa własności intelektualnej, restrukturyzacji spółek kapitałowych, transakcji fuzji i przejęć (M&A) oraz licznych postępowaniach sądowych z zakresu sporów korporacyjnych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także związanych z procesem inwestycyjnym budowy nieruchomości.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawniczych, gdzie zajmował się bieżącą obsługą przedsiębiorców w zakresie obsługi korporacyjnej oraz procesowej.

 

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwent WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego. Odbył studia LL.M. in International Commercial Law organizowane przez Akademię im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

 

Autor licznych publikacji i komentarzy eksperckich publikowanych na łamach prasy oraz na portalach branżowych.

 

Włada językiem angielskim.